Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa

Biosfääri Pohjois-Savo hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan Pohjois-Savossa syntyvien sivuvirtojen jatkojalostusmahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi. Hankkeen toteuttajatahot ovat Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaikana (1.4.2020-31.3.2023) luodaan valmiuksia sivuvirtojen kaupallistamiselle maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina tai muissa sovelluksissa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan keskeisten sivuvirtojen tuottajien, potentiaalisten kaupallistajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Biosfääri edistää ja nopeuttaa yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä. Yritysten osaaminen kehittyy merkittävästi mm. tuotteiden toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin liittyen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyttävät omissa alihankintaketjuissaan paikallisten pk-yritysten palveluja.

Tervetuloa mukaan rakentamaan kestävää bio- ja kiertotaloutta Pohjois-Savon alueelle!

KEHITTÄMISKOHTEIDEN PÄÄTEEMAT:

 

Teema 1. Terminen ja/tai biologinen biomassan prosessointi kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi. Tämä pitää sisällään biomassan/sivuvirran prosessoinnin maanparannusaineissa ja lannoitteissa hyödynnettäväksi biohiileksi, tuhkaksi tai sidosaineeksi. Komposiittituotteet sopivat rakennusteollisuuteen ja maa- ja piharakennustuotteiksi. Sovelluskohteina ovat kuivike- ja maanpeiteratkaisut, meluvallit ja meluaitarakenteet, väylänrakentamisen tuotteet, biopohjaiset hartsit ja lisäaineet, kasvualustat jne.

Teema 2. Kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistus paikallisista biomassoista. Kierrätyslannoitteita valmistetaan ja testataan paikallisten peltoviljelyiden tarpeisiin. Kiertotalous on edellä kokonaistaloudellisuuden ja ympäristöturvallisuuden huomioiden.

Teema 3. Uusien biotuotteiden käytön mahdollistaminen laaja-alaisesti ja kriittisten tekijöiden selvittäminen. Kriittisten tekijöiden tarkastelua tehdään potentiaalisimmille tuoteaihioille.

Teemat huomoidaan työpakeissa 1–3, jotka löydät alla olevista laatikoista.

TYÖPAKETIT

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot
+358 44 7856923
harri.auvinen(a)savonia.fi
Microkatu 1
70150 Kuopio

Biosfääri Facebookissa

Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi?