Työpaketti 3: Laajan kaupallisen käytön kannalta kriittisten tekijöiden selvittäminen (Koordinattori UEF)

Jotta hankkeessa kehitettävien uusien biotuotteiden laaja kaupallinen käyttö olisi mahdollista, selvitetään tässä työpaketissa hyödyntämiseen liittyviä kriittisiä tekjiöitä. Tällaisia tekijöitä ovat mm. käytettävyys, kannattavuus, tuoteturvallisus ja ympäristönäkökohdat. Selvityksiä tehdään sekä kirjallisuuden että testien ja kokeiden avulla. Tietoa kootaan mm. kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannollisista, lainsäädännöllisistä sekä käyttäjälähtöisistä vaatimuksista. Työpaketin tavoitteena on tunnistaa erityisesti ratkaisua vailla olevia tuotanto- ja toimitusketjun
haasteita ja löytää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.