LABORATORIOTUTKIMUS JA KENTTÄKOKEET

Biosfääri Pohjois-Savon hanke selvittää ja demonstroi tutkimusten ja kenttäkokeiden avulla kustannustehokkaita ratkaisuja sivuvirtojen prosessoimiseksi maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineiksi. Tutkimuksia tehdään laboratorio tasolla sekä kenttäkokein Luke Maaningan tutkimustilalla.

 

Kehittämiskohteiden pääteemoja ovat:

Teema 1. Terminen ja/tai biologinen biomassan prosessointi kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi

  • Biomassan/sivuvirran prosessointi maanparannusaineissa ja lannoitteissa hyödynnettäväksi biohiiliksi, tuhkiksi tai sidosaineiksi
  • Komposiittituotteet rakennusteollisuuteen ja maa- ja piharakennustuotteiksi
  • Sovelluskohteina kuivike- ja maanpeiteratkaisut, meluvallit ja meluaitarakenteet, väylänrakentamisen tuotteet, biopohjaiset hartsit ja lisäaineet, kasvualustat jne.

 

Teema 2. Kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistus paikallisista biomassoista

  • Kierrätyslannoitteiden valmistaminen ja testaus paikallisten peltoviljelyiden tarpeisiin
  • Kiertotalous edellä- kokonaistaloudellisuus ja ympäristöturvallisuus huomioiden

 

Teema 3. Uusien biotuotteiden käytön mahdollistaminen laaja-alaisesti ja kriittisten tekijöiden selvittäminen

  • Kriittisten tekijöiden tarkastelu potentiaalisimmille tuoteaihioille