TYÖPAKETIT

Biosfääri-hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan, miten Pohjois-Savon alihyödynnettyjä sivuvirtoja voidaan jatkojalostaa ja luodaan valmiuksia sivuvirtojen kaupallistamiselle esim. maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan keskeisten sivuvirtojen tuottajien, yritysten ja toisaalta maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden käyttäjien kanssa. Hankkeen toteutus on jaoteltu kolmeen työpakettiin, joiden kehittämiskohteiksi on asetettu:

  • terminen ja/tai biologinen biomassan prosessointi kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi
  • kierrätyslannoitteiden/maanparannusaineiden valmistus paikallisista biomassoista ja
  • näiden uusien biotuotteiden laajan käytön kannalta kriittisten tekijöiden selvittäminen.

 

Tarkemmin työpaketteihin pääset tutustumaan pudotusvalikosta.