Yhteyshenkilöt organisaatioittain:

 

Harri Auvinen, projektipäällikkö (Savonia)

Mari Räty, projektikoordinaattori (Luke)

Laura Tomppo, projektikoordinaattori (UEF)

 Harri       Auvinen

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6923

harri.auvinen (a)savonia.fi

Työnkuva hankkeessa:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, bio- ja kiertotalouden vahvuusala. Projektin koordinointi ja hallinnointi, yrityskontaktointi ja sidosryhmätyöskentely.

 Maarit   Janhunen

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6463

maarit.janhunen (a)savonia.fi

Työnkuva hankkeessa:
Bioprosessien asiantuntija. Biojalostustutkimuksen mikrobiologinen asiantuntijuus ja koetoiminnan suunnittelu.

 Sanna   Antikainen

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 5524

sanna.antikainen (a)savonia.fi

Työnkuva hankkeessa:
Ympäristöalan asiantuntija. Kierrätyslannoite- valmisteiden kehitystyö (mm. raaka-aineet, kasvatuskokeet, viestintä).

 Henna   Hyttinen

Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6510

henna.hyttinen (a)savonia.fi

Työnkuva hankkeessa:
Luonnonvara-alan asiantuntija, pilottituotteiden toimivuuden testaaminen maatalousympäristössä ja kasvatuskokeiden suunnittelu.

 Reijo   Lappalainen

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

040 355 2564

reijo.lappalainen(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Biomateriaalitekniikan professori. Biopohjaisten raaka-aineiden prosessoinnin, materiaalien ja tuoteaihioiden kehittäminen sekä tuotteistukseen ja kaupallistamiseen liittyvät näkökulmat ja yritysyhteistyö.

 Laura           Tomppo

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

040 355 2541

laura.tomppo(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Biopohjaisten materiaalien ja komposiittien asiantuntija. Tuoteaihioiden ja käyttökohteiden suunnittelu ja yritysyhteistyö.

 Noora   Jokinen

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

050 476 9082

noora.jokinen(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Pyrolyysin, biomassan käsittelyn ja koeajojen asiantuntija. Prosessointitekniikat, analyysimenetelmät.

 Ayobami   Salami

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

050 320 2879

ayobami.salami(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Tutkija. Biojalostuksella saatavien nesteiden puhdistaminen, erottelu ja analytiikka.

 Mikko   Selenius

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

040 355 2020

mikko.selenius(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Kemiantekniikan asiantuntija, hidaspyrolyysikoeajot ja jälkikäsittely.

 Jaana       Rysä

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

040 355 2412

jaana.rysa(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Lääketoksikologian professori. Toksikologiaa ja tuotteiden turvallisuutta koskevien toimenpiteiden asiantuntemus ja suunnittelu.

 Kimmo   Laitinen

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

050 414 6407

kimmo.laitinen(a)uef.fi

Työnkuva hankkeessa:
Hankekoordinaattori (UEF). Materiaalien, pinnoitteiden ja komposiittien asiantuntija. Tuoteaihioiden ja käyttökohteiden suunnittelu.

 Mari         Räty

Luonnonvarakeskus (Luke)

029 532 6500

mari.raty(a)luke.fi

Työnkuva hankkeessa:
Tutkija. Hankekoordinaattori (Luke). Maaperätutkimuksen asiantuntija. Kenttäkokeen suunnittelu, kenttä- ja laboratoriokokeiden tulosten käsittely ja raportointi, hankeviestintä.

 Maarit   Termonen

Luonnonvarakeskus (Luke)

029 532 6150

maarit.termonen(a)luke.fi

Työnkuva hankkeessa:
Tutkija. Kenttäkokeen suunnittelu, kenttä- ja laboratoriokokeiden tulosten käsittely ja raportointi, hankeviestintä.

 Johanna   Nikama

Luonnonvarakeskus (Luke)

029 532 6394

johanna.nikama(a)luke.fi

Työnkuva hankkeessa:
Tutkimusinsinööri. Maaperäfysiikan laboratoriokokeiden ja inkubointikokeiden suunnittelu, toteutus, tulosten käsittely ja raportointi.