Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Biosfääri Pohjois-Savo hankkeessa testattiin ja demonstroitiin kesällä 2021 erilaisia sivuvirtoja maanparannusaineena. Pilottituotteiden toimivuutta testattiin astiamittakaavan demonstraatioissa kasvatuskokein käyttäen italianraiheinää viljelykasvina. Kasvatuskokeiden tavoitteena […]